Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Πολιτική απορρήτου
Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων
Mε την παρούσα Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και χρήση των προσωπικών δεδομένων σας. Η εταιρεία μας, με την επωνυμία «PULLA MAN. SPIRO – Ενοικιάσεις σκαφών» (εφ’ εξής Pipis Boats) που εδρεύει: Ακροπόλεως 37, Δάφνη Αττικής, τηλ.6946680952, e-mail: info@pipisboats.com και δραστηριοποιείται στη Λευκάδα, λειτουργώντας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας.
Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;
Ο όρος «Προσωπικά Δεδομένα», αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ενδεικτικά ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, e-mail, τηλέφωνο, κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητα σας.
Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;
Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η αποθήκευση, η διάρθρωση, η οργάνωση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
Ποια Δεδομένα σας συλλέγουμε;
Συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίον δόθηκαν και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί.
Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα (όνομα, e-mail) όταν ο χρήστης κάνει μια κράτηση σκάφους μέσα από την ιστοσελίδα μας, τηλεφωνικά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και εφόσον έχει συναινέσει προς τούτο (συμπληρώνοντας το αντίστοιχο πεδίο, όταν του ζητηθεί).
Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα (email) για την εγγραφή και την ενημέρωση του χρήστη με ενημερωτικά Newsletter της εταιρείας μας και εφόσον έχει συναινέσει προς τούτο (συμπληρώνοντας το αντίστοιχο πεδίο, όταν του ζητηθεί).
Εξαίρεση αποτελούν τα δεδομένα που συλλέγονται από τα Cookies, τα Προσωπικά Δεδομένα περιορίζονται σε όσα έχετε παράσχει εσείς ρητά και για συγκεκριμένο σκοπό και εφόσον έχετε δώσει την συγκατάθεσή σας.
Πώς χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας;
Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας διεξάγεται είτε από το ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας μας, είτε μέσω συστημάτων πληροφορικής και ηλεκτρονικών συσκευών από την Εταιρεία μας και κατ’ εξαίρεση από τρίτους, οι οποίοι, έχοντας δεσμευτεί συμβατικά έναντι της Εταιρείας μας για την τήρηση εμπιστευτικότητας και την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, τα επεξεργάζονται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους μας έχουν παρασχεθεί.
Γενικότερα, τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη υποβάλλονται σε επεξεργασία προκειμένου να του παρασχεθούν οι ακόλουθες υπηρεσίες:
  • Ενοικίαση σκάφους: Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη, ώστε να ολοκληρωθεί με επιτυχία η κράτηση του σκάφους που επιθυμεί.
  • Επικοινωνία: Η Εταιρεία χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα των χρηστών για να απαντήσει στα ερωτήματα που μας υποβάλλονται είτε μέσω e-mail είτε από τη φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας.
Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας;
Συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για:
  • Την κράτηση του σκάφους που έχετε πραγματοποιήσει ή θέλετε να πραγματοποιήσετε.
  • Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για οποιοδήποτε ερώτημα έχετε να μας υποβάλετε ή για να σας παρέχουμε πληροφορίες που σχετίζονται με την εταιρεία μας ή την κράτηση που έχετε πραγματοποιήσει ή θα πραγματοποιήσετε.
Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Προσωπικών Δεδομένων σας;
Η Pipis Boats εγγυάται ότι δεν θα προβεί σε διαβίβαση, κοινοποίηση, παραχώρηση κ.λπ. των Προσωπικών Δεδομένων σας σε τρίτους (πλην αυτών που αναφέρονται στην παρούσα) για οποιοδήποτε σκοπό ή χρήση παρά μόνο εάν κάτι τέτοιο καθίσταται υποχρεωτικό από την κείμενη νομοθεσία ή είναι απαιτητό από δημόσιους/δικαστικούς φορείς/αρχές.
Πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Εταιρείας μας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και η συνεργαζόμενη με εμάς επιχείρηση, η οποία επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σας ως Από Κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας ή ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας. Τα Προσωπικά Δεδομένα σας δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση και συγκατάθεσή σας.
Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι Εκτελούντες την Επεξεργασία σέβονται τα Προσωπικά Δεδομένα σας;
Οι Εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την Εταιρεία:
  • Να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας.
  • Να τηρούν εχεμύθεια.
  • Να μη στέλνουν σε τρίτους τα Προσωπικά Δεδομένα σας χωρίς την άδεια της Εταιρείας μας.
  • Να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 679/2016/ΕΕ.
Στέλνουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας εκτός Ε.Ε.;
Η Pipis Boats δε στέλνει τα Προσωπικά Δεδομένα σας εκτός Ε.Ε. Τα προσωπικά σας στοιχεία δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλον σκοπό, εκτός αν μας έχετε δώσει την συγκατάθεσή σας.
Πότε διαγράφουμε τα Δεδομένα σας;
Διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση της κράτησης ενός σκάφους. Με την ολοκλήρωση την τρέχουσας σεζόν και αφού η εταιρεία μας έχει σταματήσει τη λειτουργεία της για τη χειμερινή περίοδο, σβήνουμε και τα Προσωπικά Δεδομένα όσων ενοικίασαν σκάφος το τρέχον ημερολογιακό έτος. Η πολιτική που ακολουθούμε για τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουν τα Cookies, περιγράφεται στην αντίστοιχη ενότητα για την πολιτική των Cookies.
Είναι ασφαλή τα Προσωπικά Δεδομένα σας;
Η Pipis Boats δεσμεύεται να διαφυλάσσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας. Στην εταιρεία μας αναγνωρίζουμε τη σημασία της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων σας, για το λόγο αυτό έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα, για την ασφάλεια και την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία.
Ποια είναι τα δικαιώματα σας;
Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα Προσωπικά Δεδομένα σας. Εν ολίγοις, έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα δικά σας, μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Προσωπικών Δεδομένων σας που κατέχουμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής Προσωπικών Δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος ή είναι ανακριβείς τα Προσωπικά Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε. Έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για την κράτηση ενός σκάφους ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συναίνεση σας.
Μπορείτε να μας ζητήσετε και να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Προσωπικά Δεδομένα που μας έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε κάποιον άλλον. Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία. Έχετε δικαίωμα εναντίωσης και ανάκλησης συγκατάθεσης στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας.
Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας και εμείς θα σταματήσουμε την τους, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας. Εάν έχετε δηλώσει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των Προσωπικών Δεδομένων, μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ.
Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;
Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε σχετικό αίτημα αποστέλλοντας το στο e-mail: info@pipisboats.com, με τίτλο «Προσωπικά Δεδομένα» και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.
Πότε απαντάμε στα Αιτήματα σας;
Απαντάμε στα Αιτήματά σας χωρίς χρέωση και χωρίς καθυστέρηση. Σε κάθε περίπτωση εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που στείλατε το αίτημα σας. Για πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματός σας μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο +30 6946680952 ή με e-mail στο: info@pipisboats.com.
Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας από εμάς;
Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα Δεδομένα σας είναι τα αρμόδια Δικαστήρια Αθηνών.
Πού μπορείτε να προσφύγετε αν παραβιάσουμε το ισχύον δίκαιο για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας;
Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Κηφισίας 1-3, Αθήνα 11523, τηλ. 2106475600, e-mail: contact@dpa.gr), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;
Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι απαραίτητο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στον ιστότοπό μας την επικαιροποίηση της παρούσας. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Προσωπικά Δεδομένα σας.
Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενημερώθηκε στις  01/06/2018.