Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Όροι & Πρϋποθέσεις χρήσης
Η παρούσα ιστοσελίδα (www.pipisboats.com) παρέχεται από την εταιρεία «PULLA MAN. SPIRO – Ενοικιάσεις Σκαφών» (στο εξής «Εταιρεία μας») και οι όροι αυτής αφορούν αποκλειστικά στη χρήση της.
Γενικοί όροι χρήσης
Η παρούσα ιστοσελίδα (www.pipisboats.com) λειτουργεί με σκοπό την ενοικίαση σκαφών από την Εταιρεία μας. Οι γενικοί όροι που αναφέρονται στο παρόν διέπουν όλες τις υπηρεσίες, όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω και προσφέρονται στους επισκέπτες του www.pipisboats.com. Με την πραγματοποίηση μίας κράτησης μέσω της ιστοσελίδας μας (www.pipisboats.com), ο επισκέπτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα και τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.
Κράτηση σκαφών
Η κράτηση ενός σκάφους μέσω της ιστοσελίδας μας (www.pipisboats.com) είναι εφικτή μόνο στην περίπτωση διαθεσιμότητας του συγκεκριμένου σκάφους για την επιθυμητή ημερομηνία. Η κράτηση ενός σκάφους θεωρείται επιτυχής μόνο μετά την επιβεβαίωση της κατάθεσης, στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας μας, του χρηματικού ποσού που έχει οριστεί ως προκαταβολή.
Επιβεβαίωση κράτησης
Η επιβεβαίωση μιας κράτησης σκάφους είναι αναγκαία από τον επισκέπτη, για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο λάθος ημερομηνιών, σκάφους, κ.ά. Σε περίπτωση αλλαγής μιας κράτησης, ο επισκέπτης θα πρέπει να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο επιθυμεί ώστε να μας ενημερώσει σχετικά.
Σε περίπτωση που ο επισκέπτης παραβιάσει τους γενικούς όρους χρήσης της εταιρείας μας, έχουμε το δικαίωμα να μη φέρουμε εις πέρας την ολοκλήρωση της κράτησης του. Ο επισκέπτης υποχρεούται να ελέγξει την ορθότητα των στοιχείων για την επιβεβαίωση της κράτησης που έχει κάνει για τυχόν λάθη που έγιναν κατά την διάρκεια της καταχώρησης.
Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η διόρθωση λανθασμένων στοιχείων είναι εφικτή χωρίς κόστος ακόμη και στην έγκαιρη ενημέρωση από τον επισκέπτη.
Αμοιβές
Ο τιμοκατάλογος για την ενοικίαση των σκαφών αναγράφεται στην παρούσα ιστοσελίδα. Υπάρχει διαφορετικός τιμοκατάλογος για τη high season και διαφορετικός για τη low season. Η Εταιρεία μας ενδέχεται να αλλάξει τις τιμές κράτησης των σκαφών χωρίς καμία προηγούμενη προειδοποίηση, για το λόγο αυτό οι επισκέπτες καλούνται να ελέγξουν τη τιμή κράτησης του σκάφους που επιθυμούν να νοικιάσουν πριν προβούν στην ολοκλήρωση της κράτησης.
Τρόποι πληρωμής
Ο μοναδικός τρόπος πληρωμής για την κράτηση ενός σκάφους είναι τραπεζική κατάθεση χρημάτων στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας μας.
Ακυρώσεις, αλλαγές κρατήσεων και επιστροφές χρημάτων
Η δυνατότητα αλλαγής ή ακύρωσης μιας κράτησης είναι δυνατή μόνο μέσω e-mail ή τηλεφωνικής επικοινωνίας του επισκέπτη με την εταιρεία μας και εφόσον είναι εφικτή να γίνει. Το κόστος που ενδέχεται να προκύψει σε περίπτωση αλλαγής μια κράτησης βαραίνει εξολοκλήρου τον επισκέπτη.
Σε περίπτωση ακύρωσης μιας κράτησης, το χρηματικό ποσό που έχει κατατεθεί στην εταιρεία μας ως προκαταβολή δεν επιστρέφεται, ανεξάρτητα από την ημερομηνία ακύρωσης της κράτησης. Επιστροφή χρημάτων γίνεται μόνο σε περίπτωση απαγόρευσης απόπλου λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.
Σε περίπτωση που ο επισκέπτης δε μεταβεί στην εταιρεία μας για να παραλάβει το σκάφος, που έχει κάνει κράτηση, την ώρα που του έχει καθοριστεί από την Εταιρεία μας και με μια εύλογη καθυστέρηση, έχουμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε την κράτηση, να δεσμεύσουμε το σκάφος και να προβούμε εκ νέου στην ενοικίαση του από άλλον επισκέπτη.
Links προς άλλα websites
H ιστοσελίδα μας διαθέτει links προς ιστοσελίδες τρίτων. Δε φέρουμε καμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων και του απορρήτου, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners.
Η Pipis Boats δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει.
Αποκλεισμός ευθύνης
Είναι αμοιβαίως αποδεκτό και κατανοητό ότι όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα μουσικά αρχεία, τα βίντεο, τα μηνύματα και όλο το περιεχόμενο, που αναρτάται από την Εταιρεία μας παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου, από το οποίο το περιεχόμενο πηγάζει.
Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη η Εταιρεία μας για οποιοδήποτε λάθος, παράλειψη ή αμέλεια σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν μπορεί να προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τους χρήστες.
Κατά περιόδους οι παρούσες πληροφορίες ενδέχεται να αλλάξουν. Η Εταιρεία μας δικαιούται να βελτιώνει ή να αλλάξει το δικτυακό τόπο όποτε το θεωρηθεί απαραίτητο. Η Εταιρεία μας δεν έχει καμιά ευθύνη και δε θα αποζημιώσει κανένα γεγονός καθυστέρησης, ακύρωσης, απώλειας προσωπικών αντικειμένων, απεργίας, ανώτερης βίας ή άλλης αιτίας εκτός του άμεσου ελέγχου του. Επιπλέον, δεν έχει καμιά ευθύνη αποζημίωσης για οποιοδήποτε πρόσθετο έξοδο, παράληψη, καθυστέρηση ή πράξη οποιασδήποτε κρατικής ή άλλης αρχής.
Ευθύνη του χρήστη
Η χρήση της ιστοσελίδας www.pipisboats.com πρέπει να έχει αποκλειστικά νόμιμους σκοπούς και να γίνεται με νόμιμους τρόπους έτσι ώστε να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα μας σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτήν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών από την Εταιρεία μας.
Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας (www.pipisboats.com) ο χρήστης εγγυάται, ότι είναι τουλάχιστον 18 ετών και τηρεί τις νομικές προϋποθέσεις χρήσης αυτής. Εγγυάται για την ορθότητα και την πληρότητα όλων των πληροφοριών και τα στοιχεία, τα οποία αφορούν το πρόσωπο του. Οποιαδήποτε κράτηση και αν πραγματοποιηθεί, μέσω της ιστοσελίδας μας, για κερδοσκοπικούς ή παραπλανητικούς σκοπούς ή με σκοπό την εξαπάτηση ή στην περίπτωση που αποβλέπει στην αύξηση της ζήτησης, απαγορεύεται.
Η δυνατότητα κράτησης σκάφους, μέσω της ιστοσελίδας μας επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί μόνο στο όνομα του επισκέπτη που επιθυμεί να πραγματοποιήσει την ενοικίαση ενός σκάφους. Ο κάθε επισκέπτης υποχρεούται να καταχωρεί τα σωστά στοιχεία επικοινωνίας κατά την κράτηση που θα πραγματοποιήσει. Σε περίπτωση λάθους η Εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη.
Περιορισμός ευθύνης
Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων – τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων – όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδα μας, συμπεριλαμβανομένων των videos, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα, διακριτικά γνωρίσματα και σήματα της Εταιρείας μας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις που ορίζονται στο ελληνικό δίκαιο, το ευρωπαϊκό δίκαιο και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.
Κατά συνέπεια, κανένα από αυτά δε δύναται να αποτελέσει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να “φορτωθεί”, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.
Εξυπηρέτηση επισκεπτών
Η Εταιρεία μας, παρέχει υποστήριξη στους επισκέπτες μέσω e-mail ή μέσω τηλεφώνου. Για οποιαδήποτε πληροφορία, διευκρίνηση ή απορία έχουν οι επισκέπτες σχετικά με εμάς και τις υπηρεσίες που παρέχουμε, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με στο info@pipisboats.com ή το +30 6946680952.
Οι παρόντες Όροι Χρήσης τέθηκαν σε ισχύ 01/06/2018.